Username: extranet\Anonymous
Roles:

Príbuzní a priatelia

Ak ste príbuzní alebo priatelia osoby so psoriázou, máte dôležitú úlohu.

Život s chronickým ochorením, ako je psoriáza, môže byť ťažký. Výskum ukázal, že kvalitná podporná sieť so silnou sociálnou a psychologickou podporou dokáže zlepšiť vlastnú starostlivosť o liečbu svojho ochorenia a kvalitu života. Ak ste príbuzní alebo priatelia osoby so psoriázou, máte dôležitú úlohu!

Pripojte sa a získajte viac informácií o živote so psoriázou

Systém QualityCare™ je určený pre ľudí so psoriázou, ale jeho využívanie prináša úžitok aj pre ich príbuzných a priateľov. Keď sa prihlásite do systému QualityCare™ získate rovnaké informácie, ako by ste boli pacient. Po prihlásení lepšie porozumiete, čo to znamená žiť so psoriázou, a nájdete tipy a nápady, ako poskytnúť podporu blízkej osobe. Články sa venujú najrôznejším témam. Môžete ich využiť ako dobrý východiskový bod pre rozhovor s priateľom alebo členom rodiny so psoriázou.

Ak žijete v blízkosti osoby so psoriázou, táto choroba má nevyhnutne vplyv aj na váš život. Podobne ako vaši blízki si musíte nájsť spôsob, ako sa s touto chorobou vyrovnať. Ak si uvedomíte, že psoriáza sa dotýka aj vás, možno vám to otvorí oči. Zaujímajte sa o informácie o tomto ochorení. Urobte, čo je vo vašich silách, aby ste podporili svojho priateľa alebo príbuzného, ale nezabudnite pritom aj na svoje potreby. Ak sami potrebujete podporu, obráťte sa na priateľov alebo na lekára. Psoriáza môže byť závažná choroba, ale nemala by brániť vám ani vašim blízkym, aby ste žili život naplno.

Ako poskytnúť podporu

Priatelia a príbuzní môžu zohrať kľúčovú úlohu pri podpore osoby so psoriázou. Uvádzame tri možnosti, čo môžete urobiť:

-> Informujte sa: Získanie informácií o tejto chorobe a jej dôsledkoch je prvý dôležitý krok pri podporovaní blízkej osoby so psoriázou. Informujte sa o jej príznakoch, príčinách a možnostiach liečby. Využívanie systému QualityCare™ je dobrý spôsob, ako získať informácie.

-> Poskytnite podporu pri liečbe: Väčšina pacientov bude pri liečbe tejto choroby často užívať jeden alebo viacero liekov. Sú rôzne možnosti, ako poskytnúť osobe so psoriázou podporu pri liečbe. Môžete posmeliť takéhoto človeka, aby navštívil lekára. Môžete mu ponúknuť, že pôjdete k lekárovi s ním. Môžete tak priateľovi alebo príbuznému pomôcť lepšie si zapamätať pokyny lekára a porozumieť im a získať informácie o liečbe a chorobe. V prípade topickej liečby môžete pomôcť pri jej aplikácii alebo pri pripomínaní liečby. Liečba psoriázy často vyžaduje nejaký čas, preto môže pomôcť aj posmelenie priateľa alebo člena rodiny pri dodržiavaní plánu liečby.

-> Pomôžte pri odbúraní stresu: Je známe, že psoriáza a stres spolu súvisia. Stres môže spustiť zhoršenie psoriázy a zhoršenie psoriázy zase môže zvýšiť stres. Osvojenie techník uvoľnenia stresu je dôležitou súčasťou zvládania psoriázy. Urobte, čo je vo vašich silách, aby ste pre priateľa alebo rodinného príslušníka so psoriázou vytvorili nestresujúce prostredie. Citlivo vnímajte, keď blízky človek potrebuje pomôcť so svojím bremenom. Niekedy môže uľahčiť situáciu praktická pomoc s každodennými činnosťami. K dispozícii je aj niekoľko relaxačných techník, ktoré môžu pomôcť pri uvoľnení stresu a zmiernení príznakov psoriázy, napríklad svrbenia. Môžete napríklad využiť jogu, vizualizáciu a meditáciu. Môžete podporiť priateľa alebo člena rodiny pri získavaní informácií o niektorých týchto aktivitách.

Spýtajte sa, ako môžete pomôcť

Vnímanie života so psoriázou sa môže u jednotlivých ľudí výrazne líšiť. Vždy musíte prispôsobiť svoju podporu danému jednotlivcovi. Nesnažte sa predpokladať, čo váš príbuzný alebo priateľ od vás potrebuje, ale radšej sa spýtajte. Buďte k dispozícii, ale nevnucujte sa.

Príliš veľa pomoci môže vyvolávať v človeku pocit závislosti alebo poníženia. Jedným z najfrustrujúcejších dôsledkov života so psoriázou je strata kontroly. Je dôležité, aby ste svojou podporou pomohli získať lepšiu kontrolu – nie ju stratiť. Ak vezmete na seba starostlivosť o život a liečbu dotknutej osoby, ľahko vás to privedie k vyčerpaniu a znechuteniu. Nejde iba o to starať sa o blízkeho človeka, ale pomôcť mu, aby sa o seba staral on sám.