Username: extranet\Anonymous
Roles:

Kto podporuje systém QualityCare™?

Spoločnosť LEO Pharma je svetová farmaceutická spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju liekov a liečebných postupov dôležitých pre pacientov a spoločenstvá po celom svete.

Systém QualityCare™ plne financuje a vyvíja spoločnosť LEO Pharma. Spoločnosť LEO Pharma založená v roku 1908 je svetová farmaceutická spoločnosť, ktorej snahou je pomôcť ľuďom pri liečbe kožných ochorení. Spoločnosť LEO Pharma ako nezávislá výskumná farmaceutická spoločnosť vyvíja, vyrába a uvádza na trh lieky pre pacientov s dermatologickými a trombotickými problémami po celom svete vo viac ako 100 krajinách.

Spoločnosť LEO Pharma sa venuje vývoju liekov a liečebných postupov, ktoré sú dôležité pre pacientov a spoločenstvá po celom svete. Naším cieľom je zvýšiť kvalitu života ľudí s kožnými chorobami a tých, ktorí potrebujú nevyhnutnú starostlivosť.

V snahe pomôcť ľuďom pri dosahovaní lepších výsledkov liečby a napĺňaní ich potrieb načúvame ľuďom s kožnými chorobami. Vieme, že nejde len o chorobu, ale aj o ľudí, ktorí s ňou žijú, a o jej vplyv na ich každodenný život. Sme presvedčení, že zdravotná starostlivosť zahŕňa viac ako len vyšetrenia, lieky a liečebné postupy.

Na základe tisícok rozhovorov sme pochopili emocionálne a psychologické výzvy, ktoré kožné choroby prinášajú. Na základe našich odborných skúseností a vedeckých poznatkov sme vyvinuli systém QualityCare™ – bezplatnú a dôvernú službu v oblasti podpory určenú na poskytovanie prispôsobených informácií, rád a podpory počas všetkých stupňov ochorenia. Cieľom našej iniciatívy je poskytnúť ľuďom odpovede na otázky a pomoc pri zvládaní kožnej choroby.

Ďalšie informácie a tlačové materiály na prevzatie nájdete na lokalite www.leo-pharma.com.